Digital Röntgen

Den viktigaste fördelen med digital röntgen och digital OPG är att strålningsdosen minskar drastiskt och som patient slipper man bli utsatt för onödig strålning.

Panorama röntgen (OPG) ger en stor och värdefull röntgen över hela ansiktet som möjliggör korrekt terapiplanering inför de flesta behandlingar. Digitala sensorer är lika exakta som konventionella röntgenfilmer fast med upp till 90 % lägre strålning för patienten.

Bilden projiceras avsevärt snabbare i våra datorer och vi kan utläsa mer ur dessa bilder genom förstoring och kontraständring. Vi kan med datorns otroliga förmåga lagra information, åskådliggöra detaljer samt utnyttja funktioner som inte en vanlig film kan återge.

Eftersom digital röntgen varken använder film eller kemikalier är det miljövänligt. Med denna metod behöver vi inte oroa oss för hur vi skall ta hand om de miljöfarliga ämnen som blir avfallsprodukter vid konventionell röntgen.

Digital OPG

rontgen