Priser

Vi följer Försäkringskassans referensprislista. Detta innebär att våra
priser i vissa fall till och med är lägre än Folktandvårdens.
Priserna gäller från september 2013.

Åtgärd Beskrivning

Pris

100 Undersökning,
riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik,
utförd av tandläkare.

825

103 Akut eller kompletterande
undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem,
utförd av tandläkare.

365

107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1035

108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1705

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist

610

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

805

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

255

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

480

115 Konsultation specialisttandvård

116 Konsultation specialisttandvård, omfattande

120 Röntgenåtgärder
121 Röntgenundersökning av enskild tand.

55

122 Röntgenundersökning, delstatus

235

123 Röntgenundersökning, intraoral,
komplett för munhålan.

790

124 Panoramaröntgen.

520

125 Röntgenundersökning.

510

126 Röntgenundersökning, omfattande.

965

131 Tomografiundersökning, en kvadrant

965

132 Tomografiundersökning, två kvadranter

1250

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

1535

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1825

141 Studiemodeller, för
behandlingsplanering.

615

161 Salivsekretionsmätning.

570

162 Laboratoriekostnader vid
mikrobiologisk undersökning

315

163 Biopsi

955

164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

515

200 Hälsofrämjande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

435

204 Profylaxskena, per skena

760

205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid

160

206 Fluorbehandling

320

300 Sjukdomsbehandlande
åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder,
mindre omfattande behandling.

395

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder.

745

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder,
omfattande behandling.

1610

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

160

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

980

314 Beteendemedicinsk behandling

455

321 Icke-operativ behandling av
kariessjukdom.

485

322 Stegvis exkavering

1095

341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av
parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning.

470

342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av
parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning.

960

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

1425

362 Lustgassedering, per gång.

810

400 Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand.

1005

402 Tanduttagning, en tand, komplicerad.

1655

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel.

180

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle

3050

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi.

4070

406 Tanduttagning, övertalig tand

1005

407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

2005

420 Implantat, per styck

2545

421 Operation avseende
käkbensförankrade implantat, ett implantat per operationstillfälle.

3510

422 Kirurgisk friläggning av ett
implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle.

1455

423 Operation avseende
käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat per
operationstillfälle.

4680

424 Kirurgisk friläggning av två eller
tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle.

1635

425 Operation avseende
käkbensförandrade implantat, fler än tre implantat per
operationstillfälle.

6455

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2190

427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

3865

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

4635

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

3830

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1475

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2435

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1815

435 Avlägsnande av ett implantat

1005

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel

180

440 Parodontalkirurgiska
åtgärder
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle.

2475

442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

3510

443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle

3340

444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

4555

445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

4555

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd,
per operationstillfälle

1765

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

1195

448 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

730

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

315

500 Rotbehandling
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3310

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

3990

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5015

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5465

521 Akut endodontisk behandling

780

522 Komplicerad kanallokalisation.

785

523 Stiftborttagning

1145

541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

3580

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1010

600 Bettfysiologiska
åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3415

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3415

603 Reponeringsskena, per skena.

5165

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

2105

606 Motorisk aktivering

480

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering

735

700 Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand
eller hörntand.

595

702 Fyllning av två ytor på framtand
eller hörntand.

940

703 Fyllning av tre ytor på framtand
eller hörntand.

1120

704 Fyllning av en yta på molar eller
premolar.

760

705 Fyllning av två ytor på molar eller
premolar.

1115

706 Fyllning av tre eller flera ytor på
molar eller premolar.

1490

707 Krona i plastiskt material,
klinikframställd.

1690

708 Stiftförankring i rotkanal vid
fyllningsterapi.

535

800 Protetiska åtgärder
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

4350

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3065

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1465

804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2195

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1745

806 Radikulärförankring vid avtagbar
protes.

3355

807 Semipermanent krona/bro, per led.

2315

808 Innerkrona för teleskop och
konuskonstruktioner.

3290

810 Reparativa åtgärder
förknippade med tandburen protetik
811 Cementering av lossad krona/fasad,
per krona/fasad.

545

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats.

1445

813 Broreparation med tandteknisk insats

4420

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

7635

815 Sadelkrona.

5130

820 Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3670

823 Partiell protes för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder.

5090

824 Partiell protes med gjutet skelett,
klammerförankrad.

10695

825 Komplicerad partiell protes med
stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

12085

826 Attachments, per styck, material.

95

827 Hel underkäksprotes inklusive
erforderligt antal prefabricerade tänder.

9010

828 Hel överkäksprotes inklusive
erforderligt antal prefabricerade tänder.

9010

829 Immediatprotes, hel käke
proteständer.

6820

830 Reparation av
avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes.

370

832 Lagning av protes eller
tillsättning av protestand.

1235

833 Rebasering av protes.

2515

834 Lagning av protes där
teknikerinsats krävs.

1940

835 Rebasering och lagning av protes.

2975

836 Komplicerad lagning av protes där
svetsning av nya fästen behövs.

3810

837 Komplicerad lagning av protes där
uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig
protes.

6480

839 Inmontering av förankringselement.

2940

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning

1910

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

5300

847 Klammerplåt

3820

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial,
per tandposition

535

850 Implantatförankrad krona, en per käke

7695

852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke

5930

853 Hängande led vid implantatförankrad
bro.

2195

854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

2095

855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

425

856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

1155

857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på
implantat, per implantat

375

858 Distans inklusive distansskruv, per styckvalign

1125

861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat

31085

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5
implantat.

32990

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6
implantat.

34455

865 Implantatförankrad bro, underkäke,
4 implantat.

30075

871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

16975

872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat

18920

873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler

21480

874 Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 2 implantat.

3065

875 Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 3 implantat.

3395

876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

4000-

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter
och förankringselement

13905

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

275

880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat

2090

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1085

882 Av och påmontering av
implantatförankrad bro.

3185

883 Reparation av implantatförankrad
bro med tandteknikerinsats.

5550

884 Reparation av implantatförankrad
bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.

10160

888 Fästskruv/broskruv, per styck.

175

889 Distansskruv, per styck

605

900 Tandreglering
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

13035

902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

16915

903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

19705

904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

24790

905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

17460

906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

21930

907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

25015

908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

31130

921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

1120

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

1490

925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår

4350

926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

6545

928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår

2195

929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

4350

940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka

10895

941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

6545