Priser

Vi följer Försäkringskassans referensprislista. Detta innebär att våra
priser i vissa fall till och med är lägre än Folktandvårdens.
Priserna gäller från september 2013.

Åtgärd Beskrivning

Priser

100 Undersökning,
riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik,
utförd av tandläkare.

830

103 Akut eller kompletterande
undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem,
utförd av tandläkare.

455

107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1.515

108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2.415

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist

0

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

0

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

0

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

0

115 Konsultation specialisttandvård

885

116 Konsultation specialisttandvård, omfattande

1.770

120 Röntgenåtgärder
121 Röntgenundersökning av enskild tand.

65

122 Röntgenundersökning, delstatus

375

123 Röntgenundersökning, intraoral,
komplett för munhålan.

1.195

124 Panoramaröntgen.

800

125 Röntgenundersökning.

780

126 Röntgenundersökning, omfattande.

1.415

131 Tomografiundersökning, en kvadrant

620

132 Tomografiundersökning, två kvadranter

1250

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

1535

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1825

141 Studiemodeller, för
behandlingsplanering.

615

200 Hälsofrämjande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

435

204 Profylaxskena, per skena

765

205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid

160

206 Fluorbehandling

320

207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

255

208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

475

209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

755

300 Sjukdomsbehandlande
åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder,
mindre omfattande behandling.

485

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder.

925

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder,
omfattande behandling.

1.370

304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2.050

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

160

322 Stegvis exkavering

1095

341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av
parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning.

685

342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av
parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning.

1.755

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

3.890

400 Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand.

1.255

402 Tanduttagning, en tand, komplicerad.

2.060

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel.

225

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle

3.725

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi.

3.965

406 Tanduttagning, övertalig tand

1.255

407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

2.410

420 Implantat, per styck

2.620

421 Operation avseende
käkbensförankrade implantat, ett implantat per operationstillfälle.

4.190

422 Kirurgisk friläggning av ett
implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle.

1.730

423 Operation avseende
käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat per
operationstillfälle.

5.585

424 Kirurgisk friläggning av två eller
tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle.

1.955

425 Operation avseende
käkbensförandrade implantat, fler än tre implantat per
operationstillfälle.

7.680

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2.640

427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

4.675

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

5.375

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

4.640

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1.830

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2.820

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2.090

435 Avlägsnande av ett implantat

1.255

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel

225

440 Parodontalkirurgiska
åtgärder
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle.

3.015

442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

4.315

443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle

4.105

444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

5.625

445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

5.625

448 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

910

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

315

500 Rotbehandling
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3.980

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4.815

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6.060

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6.600

521 Akut endodontisk behandling

960

522 Komplicerad kanallokalisation.

965

523 Stiftborttagning

1.415

541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

4.385

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1.235

600 Bettfysiologiska
åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4.555

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4.555

603 Reponeringsskena, per skena.

6.100

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

2.465

606 Motorisk aktivering

600

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering

915

700 Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand
eller hörntand.

595

702 Fyllning av två ytor på framtand
eller hörntand.

945

703 Fyllning av tre ytor på framtand
eller hörntand.

1.125

704 Fyllning av en yta på molar eller
premolar.

760

705 Fyllning av två ytor på molar eller
premolar.

1115

706 Fyllning av tre eller flera ytor på
molar eller premolar.

1490

707 Krona i plastiskt material,
klinikframställd.

1690

708 Stiftförankring i rotkanal vid
fyllningsterapi.

535

800 Protetiska åtgärder
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5.105

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3.625

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1.785

804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2.365

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2.020

806 Radikulärförankring vid avtagbar
protes.

3.900

807 Semipermanent krona/bro, per led.

2.615

808 Innerkrona för teleskop och
konuskonstruktioner.

3.835

810 Reparativa åtgärder
förknippade med tandburen protetik
811 Cementering av lossad krona/fasad,
per krona/fasad.

685

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats.

1.800

813 Broreparation med tandteknisk insats

5.315

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

9.070

815 Sadelkrona.

5.940

820 Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4.215

823 Partiell protes för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder.

5.820

824 Partiell protes med gjutet skelett,
klammerförankrad.

12.115

825 Komplicerad partiell protes med
stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

14.130

826 Attachments, per styck, material.

95

827 Hel underkäksprotes inklusive
erforderligt antal prefabricerade tänder.

10.985

828 Hel överkäksprotes inklusive
erforderligt antal prefabricerade tänder.

10.985

829 Immediatprotes, hel käke
proteständer.

7.855

830 Reparation av
avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes.

455

832 Lagning av protes eller
tillsättning av protestand.

1.415

833 Rebasering av protes.

2.920

834 Lagning av protes där
teknikerinsats krävs.

2.210

835 Rebasering och lagning av protes.

3.425

836 Komplicerad lagning av protes där
svetsning av nya fästen behövs.

4.275

837 Komplicerad lagning av protes där
uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig
protes.

7.310

847 Klammerplåt

4.450

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial,
per tandposition

670

850 Implantatförankrad krona, en per käke

8.845

852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke

6.800

853 Hängande led vid implantatförankrad
bro.

2.365

854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

2.385

855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

435

856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

1.340

857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på
implantat, per implantat

380

858 Distans inklusive distansskruv, per styckvalign

1.155

861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat

34.105

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5
implantat.

36.060

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6
implantat.

37.565

865 Implantatförankrad bro, underkäke,
4 implantat.

32.830

871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

19.085

872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat

21.080

873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler

23.695

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter
och förankringselement

15.920

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

280

880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat

2.090

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1.350

882 Av och påmontering av
implantatförankrad bro.

3.985

883 Reparation av implantatförankrad
bro med tandteknikerinsats.

6.415

884 Reparation av implantatförankrad
bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.

11.500

888 Fästskruv/broskruv, per styck.

180

889 Distansskruv, per styck

625

900 Tandreglering
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

1.125

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

1.490

925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår

5.105

926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

7.470

928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår

2.365

929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

5.105