Implantat

Tandimplantat är vanligen metallskruvar av titan som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som konstgjorda tandrötter som tandläkaren sedan kan fästa en tandkrona på. Ofta är ett tandimplantat den estetiskt mest tilltalande lösningen om du vill ersätta en eller flera saknade tänder. En helkeramisk tandkrona eller tandbro som fästs vid ett tandimplantat är en komplett och vacker lösning för ett vackert leende.

Hur fungerar tandimplantat?
Efter operationen växer käkbenet ihop med tandimplantatet som därför blir ett bra stöd för konstgjorda tänder. Proteser och broar som sätts på implantat sitter fast i munnen – en viktig fördel när du ska äta och prata. Detta gör att proteser och broar liksom enstaka kronor som placerats på implantat, känns mer naturliga än avtagbara proteser.

En del patienter tycker att vanliga proteser är obehagliga eller kan inte använda dem på grund av inflammationer, dåligt protesunderlag eller kväljningar. Dessutom måste vanliga broar fästas på tänder på var sida om det utrymmet där det saknas tänder. En annan fördel med implantat är att inga angränsande tänder behöver prepareras eller slipas ned för den nya ersättningstanden eller tänderna.

Behandling med implantat kräver att det finns tillräckligt med käkben för att kunna fästa implantaten. Noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera optimalt. Tandkött och käkben måste hållas friska för att behandlingen ska lyckas på sikt.

Hur går det till?
Behandlingen kräver undersökning, noggrann planering och information. En omfattande röntgenundersökning behöver göras. Med en varsam operationsteknik placeras titanskruvar – fixturer – i käkbenet. Antalet styrs av hur många tänder som skall ersättas. Ingreppet tar normalt 1-3 timmar.

Beroende på när du får det färdiga arbetet kan du få en tillfällig tandersättning som skydd. På fixturen/fixturerna placeras den slutgiltiga konstruktionen. Tiden mellan operation och slutresultat varierar beroende på olika faktorer men vanligtvis tar en implantatbehandling mellan 3-6 månader.

Hur länge håller implantat?
Implantaten håller oftast livet ut beroende på var de sitter. En annan viktig faktor för att implantaten skall hålla livet ut är att man är noggrann med munhygienen, vi rekommenderar därför att man regelbundet besöker en tandhygienist.

I stort sett alla patienter kan behandlas med implantat. Varje fall är unikt och planeras och utförs på ett sådant sätt som är anpassat till patienten. Antalet tänkbara fall och kombinationer är stort. Nedan presenteras de vanligaste alternativen.

Implantat frågor och svar

Vad är ett tandimplantat?
Ett tandimplantat är en liten titanskruv som verkar som ersättare för den del av roten som gått förlorad i en naturlig tand. Tandimplantat kan placeras över eller i underkäken. Eftersom titan är ett biokompatibelt material integreras tandimplantatet med benet och blir ett bra fäste för ersättningstanden. Tandimplantat kan användas i lösningar för att ersätta en eller flera saknade tänder.

Varför ska jag välja tandimplantat?
Det finns flera skäl till att överväga att skaffa ett tandimplantat. När rotstrukturen från en naturlig tand saknas kan käkbenet krympa ihop. Detta kan göra att ditt ansikte ser äldre ut än det egentligen är. Du behöver inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Vanligtvis håller implantatet hela livet.

Hur mycket kostar tandimplantaten?
Utgifterna för tandersättning med tandimplantat beror på flera faktorer, till exempel hur många tänder som ska ersättas och det antal tandimplantat som behövs för att stödja ersättningständerna. Vissa extra behandlingar kan behövas innan tandimplantaten kan sättas in, för att tandimplantaten säkert ska fungera.

En specifik kostnadsuppskattning kan bara erhållas efter undersökning av tandläkare. Efter en grundlig diagnostisk undersökning rekommenderar tandläkaren vilken behandling som är bäst i just ditt fall.

Kommer tandimplantat att fungera för mig?
Alla människor som saknar en eller flera tänder på grund av skador, sjukdom eller tandröta kan vara lämpliga för tandimplantat. Den avgörande faktorn är hur mycket ben som finns tillgängligt. Din tandläkare avgör bäst om tandimplantat är en genomförbar lösning för just dig.

Är hög ålder ett problem?
Ibland uttrycker äldre patienter oro över att deras ålder kanske förhindrar dem från att dra nytta av alla fördelar med tandimplantat. Men i det här fallet är hälsan en mer avgörande faktor än åldern. Om du är frisk nog för att kunna få en tand utdragen är du förmodligen frisk nog för att sätta in tandimplantat. Patienter som lider av vissa kroniska sjukdomar bör inte behandlas med tandimplantat. Din tandläkare avgör om tandimplantat är lämpligt för dig efter noggrann utvärdering av din hälsa och tandstatus.

Vilka fördelar har tandimplantat jämfört med proteser eller en tandbro?
Man förbättrar utseendet, exempelvis Om du tappar hela tanden (krona och rot) blir käkbenet mindre och ansiktet ser då ofta äldre ut än det är. Tandimplantat sätter stopp för detta på ett sätt som konventionella proteser eller en tandbro inte kan.

Friska tänder bevaras med konventionella tandbroar måste tänderna intill den saknade tanden vanligtvis slipas ned för att tandbron ska kunna förankras. Med tandimplantat behöver de friska tänderna ofta inte förändras. Vid en permanent lösning behöver du inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Vanligtvis håller implantatet hela livet.

Hur kommer tandimplantaten att påverka mitt liv?
Tandimplantatstödda tandersättningar fungerar som vanliga tänder, de ser även ut och känns som naturliga tänder. Det betyder att du kan äta och dricka precis som vanligt. Men det viktigaste är att tandimplantat oftast förbättrar livskvalitén på ett mycket konkret sätt. Personer som har känt sig generade och oroade för sina tandproblem blir ofta överväldigade av vad de nya permanenta tänderna kan göra för självkänslan.

Kommer mina tänder att se naturliga ut?
När tandimplantat används i kombination med modern protetisk tandvård, kommer säkert komforten och funktionen att överträffa dina förväntningar. Det är oftast svårt att se skillnaden mellan dina nya tänder och naturliga tänder.

Kommer jag att kunna tugga lika hårt som med mina naturliga tänder?
Ja. Efter en kort period av anpassning kan tuggkapaciteten jämföras med naturliga tänders.

Hur lång tid tar det att sätta in ett tandimplantat?
I dag finns det moderna guidade kirurgiska tekniker som gör det enklare att sätta in tandimplantat – implantatet kan sättas in vid ett enda behandlingstillfälle med hjälp av titthålskirurgi. Den nya metoden har underlättat processen oerhört, både för patienter och tandläkare. Den största fördelen med metoder med titthålskirurgi är att mjukvävnaden påverkas minimalt. Detta innebär läktiden och det obehag som är förknippat med traditionell implantatbehandling reduceras betydligt.

En konventionell behandling kan ta mellan tre och sex månader. Tandläkaren sätter först in implantatet, som sedan får läka in i käkbenet under tre till sex månader. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in.

Vilken metod som används beror din tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas. Dessa faktorer avgör också hur många besök som behövs hos tandläkaren under behandlingsperioden.

Är behandlingen smärtsam?
Precis som med all kirurgi kan visst obehag upplevas. Att sätta in ett enda implantat orsakar vanligtvis mindre obehag än att sätta in flera. Bedövningsmedel och lugnande medel används ofta för att minska eventuella obehag när tandimplantatet sätts in. De flesta patienter säger att de kände sig mycket mer tillfreds med behandlingen än de hade föreställt sig.

Våra läkare kan skriva ut mediciner som lindrar eventuella obehag. Be din tandläkare berätta om andra patienter som redan genomgått behandlingen, så att du kan få ta del av deras erfarenheter.

Hur kommer jag att må efter behandlingen?
Smärre utgjutningar och svullnader i tandköttet samt i mjukvävnaden efteråt är normalt. Men oftast kan besvären, om sådana uppstår, behandlas med vanliga smärtstillande medel. Vanligtvis kan du vara tillbaka på arbetet dagen efter.

Hur ska jag sköta mina tandimplantat?
Dina nya tänder måste skötas och kontrolleras regelbundet, precis som dina naturliga tänder. Borsta och använd tandtråd enligt instruktioner av din tandläkare eller tandhygienist. Besök din tandläkare var sjätte månad, eller oftare om så behövs.

hem_implantat

Olika implantat

En tandlucka
Singelimplantat är i detta fall att rekommendera för att eliminera behovet av att slipa ner friska närliggande tänder. En tandkrona ansluts sedan till implantatet. Även ur estetisk synvinkel blir resultatet oftast mer tilltalande än vid konventionella metoder.

b1rama1ram

Stor tandlucka i fronten eller sidopartierna
Här fungerar implantaten som stöd för en brokonstruktion som kan innefatta olika antal tänder beroende på luckans storlek samt patientens önskemål och behov.

b2rama2ram

Tandlös patient (full bro)
Här placeras ett flertal implantat (normalt 6st i överkäken och 5st i underkäken) på strategiska ställen i käkbågen för att stödja den hästskoformade brokonstruktionen. Denna konstruktion är fastskruvad eller fastcementerad och kan inte avlägsnas av patienten själv.

b3rama3ram

Täckprotes
Om det av någon anledning endast skulle placeras ett par implantat, kan dessa inte stödja en full bro. Då framställs en protes som sedan hålls fast och till viss del också stöds av implantaten. Detta gör att protesen sitter på plats när patienten talar eller tuggar. Dock kommer de största krafterna att upptas av slemhinna och underliggande ben. På så sätt motverkas överbelastning av implantaten.

b4rama4ram

Vi använder några av de bästa implantatsystem på marknaden som levereras utav Nobel Biocare (Brånemark), Dentsply Friadent och Biomain.

nobel

dentsply

biomain_logotype