Tandvårdsrädsla

Ungefär hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag och oro när de besöker tandläkaren. Bland människor som inte går till tandläkaren regelbundet är rädsla ett av de vanligaste skälen till att man inte går. Det är viktigt att du besöker tandvården för att få en regelbunden kontroll av dina tänder och din munhälsa.

Information
Ibland kan det räcka med att prata med din tandläkare eller tandhygienist för att få mer kontroll över behandlingssituationen. För oss är det viktigt att du känner att du får den information om behandlingen som du behöver för att känna dig trygg i behandlingssituationen.

Avslappningsterapi eller lugnande läkemedel
I fall av svårare tandvårdsrädsla hjälper vi patienten att lära sig slappna av under behandlingen. Vi kan också vid behov ge lugnande läkemedel. Hos oss kan du alltid avbryta när du vill, och ta en paus om det blir för obehagligt. Om du känner att du tillhör den här kategorin kan du alltid be om att få dagens sista tid, så kan vi ta den tid du behöver för behandlingen.

hem_skal