Tandhygienist

Du behöver ingen remiss för att besöka vår tandhygienist utan du kan själv ta kontakt och boka en tid hos oss. Givetvis kan du också tala med en av våra tandläkare och få en rekommendation. Ofta arbetar tandläkaren och tandhygienisten i team och tandläkaren rekommenderar ofta ett tandhygienistbesök.

Först en hälsodeklaration 
Tandhygienisten vill först gärna att du fyller i en hälsodeklaration. Hon får då en uppfattning om hur du mår och får också information om vilka mediciner du tar.

Fickorna mäts
Därefter undersöker tandhygienisten och mäter dina tandköttsfickor för att se hur djupa de är. Hon tittar också på hur tandköttet ser ut – om det blöder, är rött eller svullet – och tar röntgenbilder, om så behövs.

Beläggningar tas bort
Tandhygienisten tar sedan bort eventuell tandsten och missfärgningar samt putsar och polerar dina tänder och fyllningar. Om beläggningarna inte regelbundet tas bort, kan de på sikt orsaka tandlossning.

Handinstrument och ultraljud
Tandstenen kan tas bort med hjälp av två metoder. Den ena är att använda handinstrument, små krokar i olika storlekar som når ner i tandköttsfickorna. Den andra är ultraljud, med vilket beläggningarna vibreras bort. Många tandhygienister använder sig av båda metoderna.

Om du tycker att behandlingen är obehaglig, be att få smärtlindring i någon form. Det enklaste är smärtstillande salva eller spray men du kan också få lokalbedövning. Avslappningsövningar, till exempel till musik, eller andningsövningar är andra alternativ.

När alla tänderna är rengjorda, poleras de så att de känns blanka och fina. Bakterier har då också svårare att få fäste.

Ger goda råd
Av tandhygienisten får du också veta hur du på bästa sätt ska kunna behålla ett friskt tandkött, t.ex. genom att använda tandtråd, mellanrumstandborstar eller tandstickor.

Viktigt med återbesök
Gör det till en god vana att gå till tandhygienisten en eller ett par gånger om året. Då får du din munhälsa regelbundet kontrollerad och dina tänder rengjorda. Om du sedan också sköter dina tänder noga hemma har du möjlighet att behålla en god munhälsa livet ut. Tala med din tandhygienist och tandläkare hur du bäst lägger upp besöken hos dem båda.

hem_tandhygien