Allmän tandvård

Allmäntandvårdens verksamhet består i huvudsak av bastandvård i form av förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar, lagningar, rotbehandlingar och tandutdragningar. Här bedrivs den ”vanliga” tandvård som erbjuds alla barn, ungdomar och vuxna.

Nytt Tandvårdsstöd

Riksdagen införde ett nytt tandvårdsstöd för vuxna den 1 juli 2008. Tandvårdsstödet omfattar alla från 20 år och uppåt och består av två delar – ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och en tandvårdsersättning.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
Det allmänna tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag för alla vuxna. Är du mellan 20 och 29 år eller över 75 år får du 300 kronor om året. Är du mellan 30 och 74 får du 150 kronor.

Tandvårdsersättning
Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 beräknat på referenspriset.

Barn och ungdomar har fri tandvård
Barn och ungdomar upp till 19 år påverkas inte av reformen, och fortsättningsvis fri tandvård. Det gäller även vid specialisttandvård. Från och med den 1 januari det år du fyller 20 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.

Speciella förmåner för vissa grupper
För vissa grupper gäller förmånligare regler. Det gäller främst människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling.

Tandvårdsförsäkringen kommer också medföra långsiktiga förbättringar för dig som patient. Statistik ska tas fram och Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett tandhälsoregister. Om du vill läsa mera kan du gå in på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.

Akut tandvård

Om du får akuta besvär från tänder och tandkött ska du i första hand kontakta din egen tandläkare.

Vi har mottagningstid måndag – fredag, då våra tandläkare tar emot akuta patienter efter överenskommelse. Om inte din egen tandläkare är tillgänglig så kommer en av våra andra tandläkare ta emot dig. Vi gör allt vi kan för att hjälpa i akuta fall.

Ring oss på 040-23 73 83 och berätta att det rör sig om ett akut fall.

Akuttandvården i Malmö

Akuttandvården i Malmö är öppen för alla akutsökande patienter. Alla besök måste bokas per telefon och helst när de öppnar på morgonen, för att vara säker att man får tid samma dag.

Telefontid på helgdagar är mellan 09.30 – 13.00, ring 040-12 66 00.

allman