Patientinformation

Patient Information, Implant & Esthetic Center
Hver gang du kontakter os, registrerer vi personlige oplysninger om dig. Personlige data er nødvendige for at give en god, sikker og sikker tandpleje. Personlige data bruges også til at følge op på vores aktiviteter og få et billede af vores patients tandpleje. De to love om håndtering af personoplysninger i vores operationer er patientdirektivet og databeskyttelsesforordningen.

Hvordan behandler du mine personlige oplysninger?
Vi er forpligtet til at holde en patientoptegnelse for hver patient. Patientposten kan f.eks. Indeholde personoplysninger som baggrunden for pleje, information om diagnosticeret diagnose, udførte og planlagte handlinger, og hvornår og hvem har lavet noten i journalen. Dine personlige oplysninger er nødvendige og behandlet for at give en god og sikker pleje samt for erhvervsliv og kvalitetskontrol. En del af personoplysningerne skal også indberettes til det nationale sundhedsdatabase og socialforsikringsagenturet. Vi har ret til at registrere dine personlige data i patientjournaler og journaler, selvom du ikke har givet os dit samtykke.

Som patient hos os har du mulighed for at bestille tid via vores hjemmeside via e-mail eller telefon. For at give dig denne service, samler vi dit navn, email og telefonnummer. Behandlingen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde aftalen med dig og for at opfylde juridiske forpligtelser, der vedrører os som sundhedsudbyder. Kontaktoplysningerne opbevares i vores patientoptegnelsessystem i overensstemmelse med bestemmelserne i patientdata loven.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Der er klare regler i patientdata loven og databeskyttelsesbestemmelserne for, hvordan du bevare eller slette dine personlige oplysninger. I henhold til disse regler skal f.eks. Personoplysninger i et journaldokument opbevares i mindst 10 år efter, at de sidste personoplysninger blev bragt i dokumentet.

Hvem får adgang til dine personlige oplysninger?
Tandpleje er strengt fortroligt for data om patientens sundhedstilstand eller andre personlige forhold. Derfor vil vi ikke videregive dine personlige oplysninger, medmindre vi er forpligtet til at gøre det som følge af love og regler (f.eks. Til Socialforsikringsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen) eller hvis du har modtaget dit udtrykkelige samtykke til sådan oplysning.

Dette udelukker ikke os fra at bruge sælgere, der behandler dine personlige oplysninger på vores vegne i overensstemmelse med skriftlige aftaler og vores instruktioner. Leverandøren, der får adgang til dine personlige oplysninger, har ikke ret til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end de formål, der er angivet i denne patientinformation.

Hvilke rettigheder har jeg?
Noter patientjournalen
Som patient har du ret til at få adgang til dataene i din patientjournal. Du har også ret til at modtage en kopi af hele eller en del af patientjournalen.

Få dine personlige oplysninger korrigeret eller slettet
Hvis du har en anden mening i forhold til, hvad der er i din patientjournal eller tror på, at en information er forkert, har du ret til at få inkluderet dette i din patientjournal. For at få en opgave fjernet fra din patientjournal, skal du kontakte Inspektionen for pleje og pleje (IVO) på www.ivo.se for at få det gjort.

Få oplysninger om adgang til din patientoptegnelse
Alle aflæsninger af elektroniske patientjournaler registreres, det kaldes logning. Som patient har du mulighed for at få et uddrag fra loggen, det vil sige en liste over dem, der har kigget på dine personlige oplysninger.

Bloker data i din patientjournal
Før du får information tilgængelig for andre sundhedsudbydere ved hjælp af sammenhængende rapportering, skal du informeres om, hvilke sammenhængende poster der er tale om. Bemærk, at for at andre sundhedsudbydere skal behandle dine oplysninger, er dit samtykke krævet. Hvis du ikke ønsker, at dine journaloplysninger skal være elektronisk tilgængelige for andre sundhedsudbydere, kan du anmode om, at oplysningerne blokeres helt eller delvis for elektronisk adgang. Du bliver derefter informeret om, hvad dette kan have for konsekvenserne for din pleje, for eksempel at du skal fortælle dit sundhedspersonale, hvad de behøver at vide for at give dig en god og sikker pleje. Du skal også være opmærksom på, at låse kun kan placeres i elektroniske tidsskrifter, ikke i tidsskrifter, der kun findes i paperbacks.

Omvendt til behandling
Du har krav på indsigelse mod visse personlige databehandlinger, som vi udfører på vegne af en offentlig interesse. Du skal derefter angive, hvilken behandling du står overfor.

Tilbagekald dit samtykke
Hvis du har givet dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Se dog ovenfor under overskriften “Hvor længe holder vi dine personlige data”?

Klager og skader
Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage over vores behandling af dine personlige data til os eller til datainspektionen. Hvis personoplysninger om dig er blevet behandlet, så de overtræder patientdataloven og databeskyttelsesforordningen, har du ret til erstatning.

Hvordan bruger du dine rettigheder?
Hvis du ønsker at bruge nogen af ​​dine rettigheder, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du vil indsende en klage hos en tilsynsmyndighed, bedes du kontakte Datatilsynet på www.datainspektionen.se

Hvem er personligt ansvarlig?
Implant & Esthetic Center 556697-7566 er den personligt ansvarlige person til behandling af dine personlige oplysninger i henhold til denne patientinformation.

Hvordan kontakter du os?
Implant & Esthetic Center har et databeskyttelsesmiddel, der er ansvarlig for databeskyttelsesproblemer. Hvis du har spørgsmål om denne patientinformation, behandler dine personlige oplysninger eller udøver dine rettigheder, bedes du kontakte den ansvarlige person på 040-23 73 83 eller via email mail@iecenter.se

Patentoplysningerne blev senest opdateret senest 2018-04-25

Omslagsbild Restylane